Aanmelden

Aanbod KANS Professionaliseringsaanbod 2018-2019
Zie website voor cursuslocaties
9 september 2019

Terug naar de algemene info

(Al ingevulde informatie gaat dan verloren.)

Hier kunt u zich inschrijven voor (een) cursus(sen) die u wilt gaan volgen uit het professionaliseringsaanbod van KANS in Onderwijs. Als u ��n cursus wilt volgen, hoeft u geen tweede keus in te vullen. Als een cursus vol is, verdwijnen bij het invulgedeelte van de cursussen de invulbolletjes en kunt u zich niet meer voor de desbetreffende cursus inschrijven. Neemt u svp in dit geval contact op met KANS om de mogelijkheden te bespreken.Wellicht volgt er later in het schooljaar nog een vernieuwd aanbod.

Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht
  
Adres
Postcode
Plaats
Email
Telefoonnummer
Geboortedatum
Naam school
Dieet of wensen

Aanvullende informatie

Uw functie

Indien werkzaam bij St. Gewoon Speciaal (anders svp onderste veld invullen)

Geboorteplaats

Naam school, adres, postcode, plaats en factuuradres (indien geen school van St. Gewoon Speciaal

Inschrijven cursussen

Voorkeur: 1 2
ADHD en/of autisme en de daaraan gekoppelde onderwijsbehoeften, 17-04-2019
Beweeg- en gymlessen, 7-3-2019
Denkstimulerende gespreksmethodiek, 12-03-2019 en 2-4-2019
Developmental Cordination Disorder (DCD)_Inschrijving gesloten
Diagnostiek en behandeling van dyslexie, 13-3-2019
Executieve functies op 17-4-2019. Let op: tijd is van 14.00-16.30 uur (ipv 15.00-17.30 uur), locatie Bilthoven
Executieve functies op 7-11-2018. Let op: tijd is van 14.00-16.30 uur (ipv 15.00-17.30 uur), locatie Houten
Fijne motoriek en schrijven, 30-1-2019
Goed klassenmanagement voor ervaren leerkrachten en intern begeleiders, 15-11-2018
Goed klassenmanagement voor startende leerkrachten. LET OP: gewijzigde datum, nl. 26-09-2018 ipv 12-9-2018!
Goed kleuteronderwijs_Inschrijving gesloten
Haal meer uit Gynzy, 7-11-2018_Inschrijving gesloten
KANS voor thuiszitters op 5 november 2018_Inschrijving gesloten
KANS voor thuiszitters op 8 april 2019
Kijk op Kansrijk gedrag. Deze cursus wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. U kunt zich wel inschrijven en krijgt dan t.z.t. bericht over de nieuwe datums
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen_Inschrijving gesloten
Mindset en leerproblemen, 20-3-2019
Modellen op 13 november 2018
Modellen op 5 februari 2019
Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen, 17-01-2019_ Inschrijving gesloten
Overprikkeld en onderprikkeld gedrag op 13 febr. en 27 maart 2019
Overprikkeld en onderprikkeld gedrag, 10-10-2018 en 6-2-2019_Inschrijving gesloten
Overtuigingen en gedragsverandering_Inschrijving gesloten
Preventief handelen bij kinderen met autisme op 14-11-2018 en 13-02-2019
Reflecteren met kinderen, 8-5-2019
Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 12 jaar, 20-2-2019
Sociaal-emotionele situaties verduidelijken voor kinderen met ASS, 31-10-2018
Stemgebruik, 22-11-2018 en 17-1-2019
Vastgelopen in contact? 6-3-2019_Inschrijving gesloten


   

Logo Lesys
Het online aanmelden wordt mogelijk gemaakt door Lesys