Onderwijsmiddag 2016

INZICHT IN LEREN

Hoe kunnen prestaties op school verbeteren? Het lesgeven moet zichtbaar zijn voor de leerlingen en het leren van leerlingen moet zichtbaar zijn voor de leerkracht. John Hattie, onderwijswetenschapper uit Nieuw Zeeland, heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van interventies op het leren en naar welke interventies het meest effectief zijn.

De Werkgroep Onderwijsmiddag heeft een interessant programma samengesteld gebaseerd op de bevindingen van Hattie, waarin veel zaken aan de orde komen die meteen in de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen worden toegepast.

U kunt zich op deze website inschrijven voor twee workshops. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Deze dient u te beantwoorden (door op de link te klikken). Op dat moment bent u definitief aangemeld.

LET OP: In principe worden alle workshops twee maal gegeven, behalve de workshop 'Ouderbetrokkenheid 3.0' van Hens Galjaard (één lange workshop van 2 x 45 min., voor po en vo) en de workshop 'Inspelen op verschillen tussen leerlingen' van Menno van Hasselt (één workshop voor de onderbouw po en één workshop voor de bovenbouw po).


Als een bepaalde workshop vol is krijgt u hiervan een melding. U kunt dan een andere workshop uitkiezen.

Het tijdschema is als volgt:

12:45 - 13:10 u: Inloop / registratie

13:15 - 13:25 u: Opening door R. Spradling, directeur ASH, en J. Hoekema, burgemeester van Wassenaar

13: 30 - 14:20 u: Key-note spreker Joost Maarschalkerweerd, Bazalt, geaccrediteerd Hattie-trainer

14:20 - 14:50 u: Cabaret: een komische kijk op ouderbetrokkenheid door Acting Time

14:55 - 15:40 u: Workshopronde 1

15:40 - 16:00 u: Pauze

16:05 - 16:50 u : Workshopronde 2

16:50 - 17:30 u: Borrel met afsluiting


Wij wensen u een inspirerende middag!

Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Onderwijsdag,

Walda Goldbach en Hanneke Bart de Jonge

American School Wassenaar

24 november 2016
12:45 - 17:30| - | - | -

workshops


 Aanmelden...