ViaViela Vakopleiding 2021

Bij ViaViela nemen we de begeleiding van startende gastouders heel serieus. Wij willen je graag zo goed mogelijk begeleiden om samen jouw gastouderopvang tot een succes te maken. 

Voor startende gastouders bieden we een compleet opleidingstraject aan. ViaViela begeleidt jou daarmee bij alle aspecten van de gastouderopvang. Na de vakopleiding wordt met workshops, cursussen en het Gastouderevent verdieping in specifieke thema’s aangeboden.

De ViaViela Vakopleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten, het volgen van online cursussen en het uitvoeren van huiswerkopdrachten. Na het goed doorlopen van het complete traject ontvang je een certificaat.

Bijeenkomst 1: ‘Professioneel ondernemen’
Tijdens deze bijeenkomst staat het belang van het opstellen van een Gastouderplan centraal. Je krijgt informatie over waarom het zo belangrijk is een Gastouderplan op te stellen en wat er in het Gastouderplan moet komen te staan. Tevens doe je inspiratie op om een begin te maken met jouw eigen Gastouderplan. Je maakt kennis met het wettelijk en juridisch kader waarbinnen je als gastouder opereert. Je leert aan welke eisen een gastouder moet voldoen. Je krijgt informatie over alle partijen die betrokken zijn bij geregistreerde opvang. Wat houdt het ondernemerschap voor een gastouder in en hoe kun je een volwaardig inkomen verdienen.

 

 

Bijeenkomst 2: ‘Pedagogisch handelen’

In de tweede bijeenkomst staat het pedagogisch beleid van ViaViela centraal. We gaan in op 4 pedagogische basisdoelen en jouw pedagogische opdracht als gastouder. Hoe zorg je ervoor dat de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang behaald worden in jouw gastouderopvang. Wat moet je weten, kunnen en doen. Hoe zorg je ervoor dat elk kind zich veilig voelt bij jou in de opvang. Hoe speel je in op de specifieke behoeften van elk kind en hoe kan elk kind zich optimaal ontwikkelen bij jou in de opvang. Ook gaan we aan de slag met jouw pedagogisch werkplan. Bij ViaViela doen we dat in de vorm van een Pedagogisch kwaliteitshuis. Onderwerpen als jouw dagprogramma, de inrichting van je opvanglocatie, de interactie met het individuele kind en met de groep komen aan de orde. Uit jouw pedagogisch werkplan blijkt hoe je zorgt voor een veilige omgeving waarin jouw opvangkinderen optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen.

 

Bijeenkomst 3: ‘Effectief communiceren’

De derde bijeenkomst gaat over positief en zakelijk communiceren met ouders. Je wilt het de kinderen en hun ouders natuurlijk zoveel mogelijk naar de zin maken, maar wat zijn jouw grenzen? Hoe geef je die grenzen aan zodat het doel daarvan goed overkomt bij de ouders? Hoe straal je jouw professionaliteit uit? Aan het eind van de bijeenkomst kun je jouw huisregels opstellen en naleven. Tevens zal worden besproken hoe je je blijft ontwikkelen als professional in de gastouderopvang.

Data:

dinsdag 26 januari 2021 19:30 - 22:00 uur

woensdag 17 februari 2021 19:30 - 22:00 uur

donderdag 18 maart 2021 19:30 - 22:00 uur

dinsdag 20 april 2021  19:30 - 22:00 uur

woensdag 19 mei 2021 19:30 - 22:00 uur

ONLINE
26 januari 2021
19:30 - 22:00
09:00 - 09:00

 
Aanmelden...